Hisse senetlerinde yeni sistem yakında başlıyor

Dr. Soner ALTAŞ 

Dünya Gazetesi, 30 Ocak 2021

16 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi” 27/12/2020 tarihinde 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun olarak kabul edilmiştir. 31 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7262 sayılı Kanun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) hamiline yazılı hisse (pay) senetlerinin basımına ve devirlerine dair önemli değişiklikler yapmış, yıllardır uygulanan kurallar tadil edilmiş ve getirilen yeni yükümlere uymayanlara yüklü miktarlarda para cezaları verilmesi öngörülmüştür.

7262 sayılı Kanun ile TTK’ya “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilir.” cümlesi eklenmiştir. Dolayısıyla, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, bu senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilecektir. Bu bildirimden sonra da hamiline yazılı pay senetleri ortaklara dağıtılacaktır. Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgileri, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmeyenlere 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Ayrıca, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay senetlerinin devrinde, devrin geçerlilik kazanabilmesi için, hamiline yazılı pay senedini devralan kişi veya kişiler tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirimde bulunulması gerekecektir. Yani, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline yazılı pay senedinin devri için, artık sadece senedin teslimi yeterli olmayacak, devrin ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmesi de zorunlu olacaktır. 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hamiline yazılı pay senedini devralıp da Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmeyen kişilere 5.000 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, hamiline yazılı pay senedini devralan bildirimde bulunmadığı takdirde, paya bağlı haklarını (genel kurula katılma, oy kullanma, kâr payı alma vs.) MKK’ya bildirim yapıncaya kadar kullanamayacaktır.

Diğer yandan, TTK’ya eklenen Geçici 14’üncü maddeye göre, halihazırda elinde hamiline yazılı pay senedi bulunan ve 1 Nisan 2021 tarihine kadar hamiline yazılı pay senedi bastıracak olan kişilerin, 31 Aralık 2021 tarihine kadar anonim şirkete başvurması, bu başvuru üzerine yönetim kurulunun en geç beş iş günü için de (en geç 7 Ocak 2022 tarihine kadar) hamiline yazılı pay senedi sahipleri ile paylara ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirmesi gerekecektir. Bu başvuru ve bildirim yapılmadığı takdirde, hamiline yazılı pay senedi sahibi ile anonim şirketin yönetim kurulu üyelerine 20.000 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Görüldüğü üzere, hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin bilindik kurallar tamamen değişmiştir. Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, ya bu kurallara uyup cezadan kurtulacak ya da pay senetlerini nama yazılı pay senedine dönüştürmeyi düşünecektir. Zira, hamiline yazılı pay senedi, senet sahibinin kimliğinin bilinmemesi, kolayca devredilmesi gibi özeliklerini yitirmiş, hatta nama yazılı paylara göre daha ağır kurallara bağlanmıştır.

Kaynak: https://www.dunya.com/kose-yazisi/hisse-senetlerinde-yeni-sistem-yakinda-basliyor/609033

Yorum bırakın

error: Content is protected !!
Scroll to Top