Eserleri

Anonim Şirketler kitabı

Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli

Limited Şirketler kitabı

Açıklamalı - İçtihatlı - Örnekli

Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi

Açıklamalı - Uygulamalı - Örnekli

Limited Şirket Genel Kurul Rehberi

Açıklamalı - Uygulamalı - Örnekli

Makaleleri ve Köşe Yazıları

Dr. Soner Altaş’ın; Yaklaşım, Lebib Yalkın, Vergi Dünyası, Vergi Sorunları, Vergi Raporu, Terazi Hukuk, Legal Hukuk, Legal Mali Hukuk, Yargıtay, Karınca, Bankacılar, Mali Çözüm, Kazancı Hukuk, Banka ve Finans gibi ulusal dergiler ile European Company Law Journal, Revista Akademike Legal Journal gibi uluslararası dergilerde, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Kooperatifler Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında çoğu hakemli olarak yayımlanmış olan 1.500’ün üzerinde makalesi ile Dünya Gazetesi’nde yayımlanmış olan yüzlerce köşe yazısı bulunmaktadır. 

Katıldığı Eğitimler, Seminerler ve Paneller
Yeni Türk Ticaret Kanunu Tanıtım Semineri, Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2011
Yeni Türk Ticaret Kanunu İle Getirilen Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara Ticaret Borsası, 2011
Yeni Türk Ticaret Kanunu: Ticaret Şirketlerine İlişkin Değişiklikler ve Yenilikler, Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2012
Yeni Türk Ticaret Kanununun İş Hayatına Getireceği Yenilik ve Değişiklikler, Kırşehir, 2012
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Şirketleri, Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, 2012
Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, Kredi Garanti Fonu Anonim Şirketi, 2012
Yeni Türk Ticaret Kanununun Şirketlere Getirdiği Yenilikler ve Değişiklikler, UMAT Umumi Mağazacılık Türk A.Ş., 2012
Son Değişiklikler Işığında TTK’nın Kurumsal Yönetim Çerçevesinde Değerlendirilmesi Paneli, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, 2012
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmeler, KOSGEB Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı, 2012
Kurumsallaşma Ve Türkiye, Değişim Dinamikleri Yönetim Merkezi, 2013 (Panel)
Yeni Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müfettiş Yardımcıları Eğitimi, 2013
2013-2014’de TTK’ya Göre Yerine Getirilmesi Gereken Yükümlülükler, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2013
Son Değişiklikler Işığında Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Getirdiği Yükümlülükler ve Fırsatlar, Ankara Ticaret Borsası Meclisi ve Meslek Komiteleri Üyeleri, 2014
Türk Ticaret Kanunu’na Göre Sermaye Şirketlerinde Yönetim Organı ve Genel Kurul Toplantıları, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 2014
Belediye Şirketlerinin Ticaret Hukuku Kapsamındaki Yükümlülükleri ve Sorumlulukları, Sincan Belediyesi Şirketi, 2019

Türkiye’nin

Tasnifli binlerce içtihat, makale, yazı, belge, mevzuat sizleri bekliyor.

Detaylı bilgi için :

www.tacirsoft.com.tr

error: Content is protected !!
Scroll to Top