Yazar I Eğitmen I Başmüfettiş I Danışman I Denetçi

 
Şirketler Hukuku - Ticaret Hukuku - OSB Hukuku - TGB Hukuku 
 

Author : soneraltas

Enflasyon Muhasebesi Düzenlemesinin Ticaret Hukuku’na Uymayan Yönleri

ENFLASYON MUHASEBESİ DÜZENLEMESİNİN TİCARET HUKUKUNA UYMAYAN YÖNLERİ Dr. Soner Altaş Ekonomim Gazetesi, 8 Ocak 2024  Son aylarda gerek mali müşavirlerin gerek şirketlerin muhasebe birimlerinin öncelikli konusu enflasyon düzeltmesi ve muhasebesi oldu. Yazılı ve görsel basında bolca yazılar yazıldı, seminerler, webinerler düzenlendi, konu enine boyuna tartışıldı, gerekli hazırlıklar yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı da senenin sonunu […]

Hamiline Yazılı Hisse Senetlerinde MKK Bildirimi İçin Son Günler

Dr. Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 23 Ekim 2021 2020 yılı sonunda kabul edilen 7262 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 486. maddesinin ikinci fıkrasına “Hamiline yazılı pay sahipleri ile sahip oldukları paya ilişkin bilgiler, senetler pay sahiplerine dağıtılmadan önce Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilir.” hükmü eklenmiştir. Böylece, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren, hamiline […]

OSB’de Parsel Birim Fiyatı Nasıl Belirlenir? Alt ve Üst Sınırı Nedir?

  Dr. Soner ALTAŞ Sanayi Gazetesi, 3 Kasım 2021 Organize sanayi bölgelerinde sıklıkla uyuşmazlıklara ve şikayetlere konu olan hususların başında arsa satışları ile parsel birim fiyatları gelmektedir. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu (OSBK)’nun 15’inci maddesi uyarınca; arsa satışları müteşebbis heyetin belirleyeceği prensipler içerisinde yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu ile gerçekleştirilir. Maddenin ikinci fıkrasında ise […]

Ticari İşlerde Temerrüt Faizi

Dr. Soner ALTAŞ Dünya Gazetesi, 6 Kasım 2021 Ülkemizde 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun yürürlüğe girene kadar, Osmanlı döneminden kalan Murabaha Nizamnamesi önemli bir rol oynamış, adi işlerde bu Nizamname hükümleri, ticari işlemlerde ise mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanmıştır. Faiz hususu, aynı zamanda Türk Borçlar Kanunu’nda da düzenlenmiştir. […]

OSB defterlerine ilişkin cezalarda ne yapılmalıdır?

Dr. Soner ALTAŞ Sanayi Gazetesi, 21 Ekim 2021 Organize Sanayi Bölgeleri tarafından fiziki veya elektronik ortamda tutulacak defterler ile bu defterlerin onaylanmasının, kayıt zamanının, onaylarının yenilenmesinin usul ve esasları, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü tarafından Organize Sanayi Bölgelerinin Ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun Defterlerine İlişkin Genelge ile düzenlenmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri denetimleri kapsamında OSB defterlerine […]

Başa dön
error: Content is protected !!