Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar

2018/11597 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar, 26/5/2018 tarihli ve 30432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözü edilen Kararla birlikte 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte 2018/11597 sayılı Karar’ın uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek amacıyla KGK tarafından Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı 16.02.2019 tarihli ve 30688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bağımsız Denetime Tabi Şirketler Usul Esaslar

 

 

error: Content is protected !!
Scroll to Top