Şirket Denetimi

(Bağımsız Denetçi, Denetçi ve Özel Denetçi)

Ocak 2017 / 7. Baskı / 615 Sayfa / Ciltli

 

 

Konu Başlıkları
Bağımsız Denetçi
Bağımsız Denetimin Konusu ve Kapsamı
Bağımsız Denetim Raporu ve Görüş Yazısı Türleri
Denetçi
Özel Denetçi ve Özel Denetim Raporu
Denetçinin Denetimi
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Denetçilerin Hukuki ve Cezaî Sorumlulukları
Bakanlık Denetimi
error: Content is protected !!