Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketler

(Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli)
Eylül 2017 / 8. Baskı / 935 Sayfa / Ciltli

 

Konu Başlıkları :
Limited Şirketin Kuruluşu ve Kuruluş Belgeleri
Genel Kurul, Toplantı ve Karar Yetersayıları
Müdür ve Müdürler Kurulu
Limited Şirketin Denetimi
Pay ve Payın Devri
Sözleşme Değişiklikleri
Esas Sermayenin Artırılması ve Azaltılması
Kâr Payı ve Yedek Akçeler
Ticarî Defterler ve Belgeler
Finansal Tablolar ve Raporlar
Hukukî ve Cezaî Sorumluluk
Ölçeklerine Göre Limited Şirketler
Limited Şirketin Sona Erme Sebepleri ve Tasfiye
Limited Şirketlerin Birleşmesi, Bölünmesi, Tür Değiştirmesi
error: Content is protected !!