Limited Şirket Genel Kurul Rehberi

(Açıklamalı, Uygulamalı, Örnekli)
Ekim 2015 / 3. Baskı / 216 Sayfa

 

Konu Başlıkları :
Olağan Genel Kurul Belgeleri
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurula Davet Yazısı
Genel Kurul Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi
Müdür – Müdürler Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu
Şirket Sözleşmesi Tadili
Kâr Dağıtım Teklifi
Çağrısız Genel Kurul
Toplantısız Genel Kurul Kararları
Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları
Olağan–Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sermayenin Artırılması–Azaltılması
Pay Devrinin Onaylanması
error: Content is protected !!