Anonim Şirket Genel Kurul Rehberi

(Açıklamalı, Uygulamalı, Örnekli)
Ocak 2017 / 4. Baskı / 304 Sayfa
Konu Başlıkları :
Olağan Genel Kurul Belgeleri
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Davet Yazısı
Genel Kurul Gündemi
Hazır Bulunanlar Listesi
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu
Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri İç Yönergesi
Esas Sözleşme Tadili
Kâr Dağıtım Teklifi
Çağrısız Genel Kurul
Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları
Toplantı Açılış Tutanağı
Olağan–Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sermayenin Artırılması–Azaltılması
error: Content is protected !!