Şirketler Topluluğunun Tescil Konuları ve Belgeleri

ŞİRKETLER TOPLULUĞU
Türk Ticaret Kanunu m.195/f.4 anlamında bir şirketler topluluğu, bir ticaret şirketi ile buna doğrudan ve dolaylı olarak bağlı bulunan en az iki ticaret şirketinden meydana gelir. Devamını oku