MASAK Elektronik Tebligat Yönetmeliği

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

rega_baslik1

Resmi Gazetenin Tarihi ve Sayısı: 30 Mart 2015-29311

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Devamını oku

error: Content is protected !!