Makul Güvence Veren Denetim Raporu

19/12/2018 tarihinde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (Kanun) konkordato talebine eklenecek belgeleri düzenleyen 286’ncı maddesinde yapılan değişiklikle birlikte borçlular tarafından mahkemelere konkordato talebinde bulunulurken söz konusu talebe, KGK tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından düzenlenen ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşebileceğine ilişkin makul güvence veren denetim raporlarının eklenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

Kanun’un mezkur maddesine dayanılarak 30.01.2019 tarih ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim sonucunda düzenlenecek denetim raporuna örnek teşkil etmesi amacıyla hazırlanan makul güvence veren denetim raporu örneğinin yayımlanmasına ilişkin KGK Kurul Kararı 16.02.2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Rapora erişmek için Konkordato Makul Güvence Veren Rapor Örneği

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi

Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin İnternet Sitesi

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 27 Ocak 2018

Kamu Gözetimi Kurumu’nun verilerine göre ülkemizde 2016 yılı sonu itibariyle bağımsız denetime tabi olan şirket sayısı 6 bin 250’dir. Bu şirketler ile sonradan kapsama dahil olacaklar, bağımsız denetim kapsamına girdikleri tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadırlar. Devamını oku

Denetçilerin Tescil Konuları ve Belgeleri

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE ŞİRKETLER TOPLULUĞU DENETÇİLERİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 398 inci maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar” kapsamında denetime tabi olacak şirketlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Söz konusu kararda belirtilen şirketler bağımsız denetime tabi olacak şirketlerdir.
Devamını oku

Görüş Vermekten Kaçınma

BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GÖRÜŞ VERMEKTEN KAÇINMASI VE SONUÇLARI

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 31 Aralık 2011

3Bağımsız denetçi tarafından verilecek olan görüş yazılarına ilişkin önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, aslolan denetçinin, denetim sonucunu, bir görüş yazısı (olumlu, sınırlı olumlu veya olumsuz) ile bildirmesidir. Ancak, yeni Türk Ticaret Kanunu denetçiye, bazı hallerin varlığında, görüş vermekten kaçınma izni de vermektedir. Şöyle ki;

Devamını oku

Bağımsız Denetçi Görüş Yazısı (2)

BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN GÖRÜŞ YAZILARI-2

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 22 Aralık 2011

3Yeni Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetçiler tarafından düzenlenecek olan görüş yazılarından olumlu görüş yazısına bir önceki yazımızda değinilmişti. Bu yazımızda ise sınırlı olumlu ve olumsuz görüş yazıları ele alınacaktır.

 

Yeni TTK ile denetçiye “çekinceleri varsa, olumlu görüş yazısını sınırlandırma” olanağı getirilmektedir. Sınırlı olumlu görüş yazısı, aslında olumlu bir yazıdır. Bu yazı denetçinin vardığı sonucun büyük oranda olumlu olduğunu ifade eder. Devamını oku

Bağımsız Denetçi Görüş Yazısı (1)

BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN GÖRÜŞ YAZILARI-1

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 26 Kasım 2011

3Önceki yazılarımızda, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu gereği bağımsız denetçiler tarafından şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarına, yönetim kurulunun yıllık faaliyetlerine ve riskin erken teşhisi ile yönetimi komitesine ilişkin olarak düzenlenecek olan raporlar üzerinde durulmuş idi.

Yeni TTK’ya göre, denetçi, düzenleyeceği denetim raporu haricinde, yapacağı denetimin sonucunu “görüş yazısı” ile de açıklamak zorundadır. Devamını oku

Bağımsız Denetçi Raporu (2)

BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN RAPORLAR-2

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 19 Kasım 2011

3Geçen haftaki yazımızda, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği bağımsız denetim sistemine değinmiş ve bu kapsamda denetçi tarafından şirketin ve şirketler topluluğunun finansal tablolarına ilişkin olarak düzenlenecek olan denetim raporu tanıtılmış idi. Bu yazımızda ise, yine bağımsız denetçi tarafından düzenlenecek olan diğer iki rapor, yani, yönetim kurulunun yıllık faaliyetlerine ve de riskin erken teşhisi ve yönetimi komitesine ilişkin raporlar üzerinde durulacaktır.

Devamını oku

Bağımsız Denetçi Raporu (1)

BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN DÜZENLENECEK OLAN RAPORLAR-1

Soner ALTAŞ

Dünya Gazetesi, 12 Kasım 2011

3Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere, 13 Ocak 2011 tarihinde kabul edilen ve önümüzdeki yılın Temmuz ayı başında yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda, denetçiler şirketin organı olmaktan çıkarılmış, her ölçekteki şirketin denetiminin bağımsız denetim kuruluşlarına, küçük ve orta ölçekli sermaye şirketlerde ise en az bir serbest muhasebeci mali müşavire veya yeminli mali müşavire bırakılması öngörülmüştür. Yeni TTK ile getirilen bu bağımsız denetimin konusu, şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu finansal tabloları ile yıllık raporların ve envanter de dahil olmak üzere, tüm muhasebenin yeni TTK’ya, Türkiye muhasebe standartlarına ve esas sözleşme hükümlerine uygunluk denetimidir. Kanunda rapor denetiminden de bahsedilmektedir. Raporun denetimi ise, şirketin veya şirketler topluluğunun genel durumunun pay sahiplerine doğru olarak sunulup sunulmadığının denetimidir.

Devamını oku

error: Content is protected !!