Ana Sayfa

Hakkımızda

 

Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Denetimi gibi Ticaret Hukuku alanında yayımlanmış kitapları ile hakemli dergilerde ve Dünya Gazetesi’nde yeni Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin olarak yayımlanmış birçok makalesi ve yazısı bulunan Soner ALTAŞ, yüksek lisansını İşletme alanında (MBA) Amerika Birleşik Devletleri’nde University of Tennessee’de yapmış, Amerika’daki büyük şirketlere yönelik inceleme ve araştırmalarda bulunmuştur. 2007 yılında University of Tennessee’nin aday göstermesiyle International Business Honor Society üyesi seçilmiştir.

Devamını Oku

Kitapları

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu, yarım asrı askın bir süredir uygulanmakta olan 6762 sayılı eski Ticaret Kanunu’nun Şirketler Hukukuna ilişkin düzenlemelerini neredeyse bastan sona değiştirmiş ve birçok alanda yenilikler öngörmüştür. Ticaret şirketlerinin kuruluşlarından sona ermelerine, sermaye şirketlerinin genel kurullarından yönetimlerine, denetimlerinden finansal tablolarına, muhasebe standartlarından bilgi toplumu hizmetlerine, ortaklara ve pay sahiplerine sağlanan haklardan getirilen yükümlülüklere, hukuki sorumluluk hallerinden yeni getirilen ceza hükümlerine, birleşmeden bölünmeye, tür değiştirmeden pay senetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alan bu değişiklikler ve yenilikler ile artık çok farklı kurallar içeren bir Şirketler Hukuku vardır. Soner Altaş tarafından kaleme alınan kitaplarda, yeni Türk Ticaret Kanunu’nun kollektif, komandit, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlere, birleşmeye, bölünmeye, tür değiştirmeye, bağımsız denetime, özel denetime, internet sitesi yükümlülüğüne, şirketlerin ölçek bazında sınıflandırılmasına, defter ve belge düzenine, finansal raporlamaya, muhasebe standartlarına, şirketler topluluğuna, hukukî ve cezaî sorumluluğa ilişkin düzenlemelerine ulaşabilirsiniz.

Kitaplara Göz Atın

 

 

 

Makaleler & Köşe Yazıları

 

 

Türk Ticaret Kanunu ve Şirketler Hukuku ağırlıklı olmak üzere Soner Altaş tarafından güncel konuların ve yorumların ele alındığı makaleler ile köşe yazıları, aradığınız bilgilere hızlı, güncel, basit ve anlaşılır bir şekilde ulaşmanızı sağlayacaktır.

Devamını Oku

 

 

Turkish Commercial Code & Law

 

 

The new Turkish Commercial Code (TCC) Numbered 6102, consisting of 1535 articles, was adopted by the Turkish Parliament on January 13th, 2011. But, for obtaining the acquiescence of business actors to the new law and allowing relevant institutions to prepare the secondary legislation, the Turkish Parliament decided to put the new code into force after one and a half years. Thus, the new TCC was put into force on July 1st, 2012. One section of our site is dedicated to give information about Turkish Commercial Law in English. For more information, please click here