Şirketler Hukuku

Anonim Şirketler, Limited Şirketler

Türk Ticaret Kanunu

Açıklamalı, İçtihatlı, Örnekli

Turkish Commercial Law

Doing Business in Turkey

Şirket Denetimi

Bağımsız Denetim, Özel Denetim, Denetçi

Makaleler & Yazılar

Güncel Konular ve Değerlendirmeler

SONER ALTAŞ

Turkish Commercial Code & Law

Şirketler Hukuku ve Ticaret Hukuku alanındaki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi sizlerle paylaşıyoruz. 

Kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm yönleriyle anonim şirketler 

Kuruluşundan tasfiyesine kadar tüm yönleriyle limited şirketler 

Bağımsız denetim, kamu denetimi, özel denetim 

Anonim ve limited şirketler için açıklamalı, uygulamalı, örnekli

Ticari davalarda yüksek yargının dikkat ettiği hususlar

Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve ikincil düzenlemeler

The new Turkish Commercial Code (TCC) No. 6102, consisting of 1535 articles, was adopted by the Turkish Parliament on January 13th, 2011. But, for obtaining the acquiescence of business actors to the new law and allowing relevant institutions to prepare the secondary legislation, the Turkish Parliament decided to put the new code into force after one and a half years. Thus, the new TCC was put into force on July 1st, 2012.

The basic legal arrangements in respect of establishing and managing a joint stock company (JSC) or limited liability company under the terms of Turkish Commercial Code are briefly explained in our site. 

Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim Şirketler, Limited Şirketler, Şirket Denetimi gibi Ticaret Hukuku alanında yayımlanmış kitapları  ile hakemli dergilerde ve Dünya Gazetesi’nde Türk Ticaret Kanunu’na ve Şirketler Hukukuna ilişkin olarak yayımlanmış birçok makalesi ve köşe yazısı bulunan Soner Altaş,   

You can contact us via email. We will respond your questions as soon as possible.