Türk Ticaret Kanunu’nda Neler Değişti?

Mart 2013 / 3. Baskı / 144 Sayfa

 

Konu Başlıkları :
İşletmeyle İlgili Belgelere Yazılacak Bilgilerde Ne Değişti?
Defterlerin Tasdiki Konusunda Neler Değişti?
Ortakların Şirkete Borçlanma Yasağında Ne Değişti?
Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Limited Şirket Müdürlerinin Borçlanma Yasağında Ne Değişti?
Şirketlerin Bağımsız Denetiminde Ne Değişti?
İşlem Denetiminde Ne Değişti?
Finansal Tabloların İlanında Ne Değişti?
İnternet Sitesi Zorunluluğunda Ne Değişti?
Ticari Defterlerin Tutulmasında Ne Değişti?
Anonim Şirketin Kuruluşunda Ne Değişti?
Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Ne Değişti?
Limited Şirketlerde Ne Değişti?
Yeni TTK’da Değiştirilen Diğer Hususlar Neler?

 

 

 

 

error: Content is protected !!