Şirketler Hukukunda Neler Değişti?

(6455 ve 6495 sayılı Kanunlarla Yapılan Değişikliklere, Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’na Göre)
Nisan 2014 / 7. Baskı / 424 Sayfa

Konu Başlıkları :
Kollektif Şirket
Komandit Şirket
Anonim Şirket
Limited Şirket
Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Birleşme, Bölünme, Tür Değiştirme
Denetçi, Özel Denetçi
İnternet Sitesi Yükümlülüğü
Şirketlerin Ölçek Bazında Sınıflandırılması
Defter ve Belge Düzeni
Finansal Tablolar ve Raporlar
Şirketler Topluluğu
Hukukî ve Cezaî Sorumluluk

 

error: Content is protected !!